کارنامه رشته انسانی

ویکی کنکور
برای اطلاع از نحوه قبولی پذیرفتگان کنکور سال های گذشته کارنامه های رشته انسانی را می توانید در ادامه مشاهده نمائید تا بتوانید با تحلیل و آنالیز آنها برنامه ریزی بهتری را برای دروس خود انجام دهید. تنها کافیست با بررسی کارنامه هر درس و نتیجه آن برنامه ریزی دقیقی را برای آنها انجام دهید .
ensani (99)-min
ensani (98)-min
ensani (97)-min
ensani (96)-min
ensani (95)-min
ensani (94)-min
ensani (93)-min
ensani (92)-min
ensani (91)-min
ensani (90)-min
ensani (9)-min
ensani (89)-min
ensani (88)-min
ensani (87)-min
ensani (86)-min
ensani (85)-min
ensani (84)-min
ensani (83)-min
ensani (82)-min
ensani (81)-min
ensani (80)-min
ensani (8)-min
ensani (79)-min
ensani (78)-min
ensani (77)-min
ensani (76)-min
ensani (75)-min
ensani (74)-min
ensani (73)-min
ensani (72)-min
ensani (71)-min
ensani (70)-min
ensani (7)-min
ensani (69)-min
ensani (68)-min
ensani (67)-min
ensani (66)-min
ensani (65)-min
ensani (64)-min
ensani (63)-min
ensani (62)-min
ensani (61)-min
ensani (60)-min
ensani (6)-min
ensani (59)-min
ensani (58)-min
ensani (57)-min
ensani (56)-min
ensani (55)-min
ensani (54)-min
ensani (53)-min
ensani (52)-min
ensani (51)-min
ensani (50)-min
ensani (5)-min
ensani (49)-min
ensani (48)-min
ensani (47)-min
ensani (46)-min
ensani (45)-min
ensani (44)-min
ensani (43)-min
ensani (42)-min
ensani (41)-min
ensani (40)-min
ensani (4)-min
ensani (39)-min
ensani (38)-min
ensani (37)-min
ensani (36)-min
ensani (35)-min
ensani (34)-min
ensani (33)-min
ensani (32)-min
ensani (31)-min
ensani (30)-min
ensani (3)-min
ensani (29)-min
ensani (28)-min
ensani (27)-min
ensani (26)-min
ensani (25)-min
ensani (24)-min
ensani (23)-min
ensani (22)-min
ensani (21)-min
ensani (20)-min
ensani (2)-min
ensani (19)-min
ensani (18)-min
ensani (17)-min
ensani (16)-min
ensani (15)-min
ensani (14)-min
ensani (13)-min
ensani (12)-min
ensani (113)-min
ensani (112)-min
ensani (111)-min
ensani (110)-min
ensani (11)-min
ensani (109)-min
ensani (108)-min
ensani (107)-min
ensani (106)-min
ensani (105)-min
ensani (104)-min
ensani (103)-min
ensani (102)-min
ensani (101)-min
ensani (100)-min
ensani (10)-min
(1)