کارنامه رشته تجربی

ویکی کنکور
برای موفقیت و قبولی در رشته تجربی مطالعه و بررسی کارنامه سال های گذشته یکی از ارکان های مهم در این زمینه می باشد برای  این منظور می توانید کارنامه های رشته تجربی را در ادامه بررسی نمائید با تحلیل و آنالیز آنها برنامه ریزی بهتری را برای دروس خود انجام دهید.
(99)-min
(98)-min
(97)-min
(96)-min
(95)-min
(94)-min
(93)-min
(92)-min
(91)-min
(90)-min
(9)-min
(89)-min
(88)-min
(87)-min
(86)-min
(85)-min
(84)-min
(83)-min
(82)-min
(81)-min
(80)-min
(8)-min
(79)-min
(78)-min
(77)-min
(76)-min
(75)-min
(74)-min
(73)-min
(72)-min
(71)-min
(70)-min
(7)-min
(69)-min
(68)-min
(67)-min
(66)-min
(65)-min
(64)-min
(63)-min
(62)-min
(61)-min
(60)-min
(6)-min
(59)-min
(58)-min
(57)-min
(56)-min
(55)-min
(54)-min
(53)-min
(52)-min
(51)-min
(50)-min
(5)-min
(49)-min
(48)-min
(47)-min
(46)-min
(45)-min
(44)-min
(43)-min
(42)-min
(41)-min
(40)-min
(4)-min
(39)-min
(38)-min
(37)-min
(36)-min
(35)-min
(34)-min
(33)-min
(32)-min
(31)-min
(30)-min
(3)-min
(29)-min
(28)-min
(27)-min
(26)-min
(25)-min
(24)-min
(23)-min
(22)-min
(21)-min
(20)-min
(2)-min
(19)-min
(18)-min
(17)-min
(16)-min
(15)-min
(140)-min
(14)-min
(139)-min
(138)-min
(137)-min
(136)-min
(135)-min
(134)-min
(133)-min
(132)-min
(131)-min
(130)-min
(13)-min
(129)-min
(128)-min
(127)-min
(126)-min
(125)-min
(124)-min
(123)-min
(122)-min
(121)-min
(120)-min
(12)-min
(119)-min
(118)-min
(117)-min
(116)-min
(115)-min
(114)-min
(113)-min
(112)-min
(111)-min
(110)-min
(11)-min
(109)-min
(108)-min
(107)-min
(106)-min
(105)-min
(104)-min
(103)-min
(102)-min
(101)-min
(100)-min
(10)-min
(1)-min